Πολιτική Επιστροφών

Ο πελάτης υποχρεούται κατά την παραλαβή να ελέγξει ό,τι το προϊόν που φτάνει στα χέρια του δεν είναι χτυπημένο, και πως τα προϊόντα στο εσωτερικό των συσκευασιών δεν είναι χτυπημένα ή σπασμένα εξαιτίας της μεταφοράς. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί από τον καταναλωτή πως τα προϊόντα δεν είναι στην δέουσα κατάσταση, οφείλει να το επιστρέψει στον διανομέα άλλως να αναγγείλει την ύπαρξη αισθητικών ελαττωμάτων σε προθεσμία δέκα (10) ημερολογιακών ημερών από την παραλαβή του είδους ενώ σε περίπτωση παρόδου της προθεσμίας αυτής χάνει κάθε σχετικό δικαίωμα και θεωρείται ότι το αισθητικό ελάττωμα προκλήθηκε μετά την παράδοση.

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΜΕ ΧΡΕΩΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

  1. Σε περίπτωση που παραλάβετε λάθος παραγγελία, είτε στο είδος είτε στην ποσότητα των προϊόντων που ζητήσατε.
  2. Σε περίπτωση που κατά την παραλαβή η συσκευασία του προϊόντος είναι κατεστραμμένη, ολοκληρωτικά ή στο μεγαλύτερο μέρος της. Σε αυτήν την περίπτωση ο καταναλωτής δικαιούται να αρνηθεί την παραλαβή της παραγγελίας του και να ζητήσει άμεση αντικατάσταση κατόπιν επικοινωνίας με την εταιρία μας.

Για όλες τις περιπτώσεις η επιστροφή των προϊόντων θα πρέπει να γίνεται μαζί με όλα τα έγγραφα τα οποία συνόδευαν το προϊόν (π.χ. ΔΑΤ, Απ. Λιανικής κ.ο.κ) και πλήρη τη συσκευασία του. Η επιστροφή των προϊόντων με χρέωση της εταιρίας θα πραγματοποιείται μέσω courier.